Sıçrama Sayfası

English

A custom splash page is a transitional page where you can add a banner and an avatar along with a message to represent your brand or company. You can have up to a maximum of 5 splash pages and you can choose one for each URL.

Turkish - Sıçrama Sayfası

Özel bir sıçrama sayfası Markanızı veya şirketi temsil etmek bir mesajla birlikte bir pankart ve bir avatar ekleyebileceğiniz geçiş sayfasıdır. En fazla 5 sıçrama sayfası olabilir ve her URL için birini seçebilirsiniz.